NASZA SZKOŁA NAJLEPSZA W GMINIE I W POWIECIE !!!

Gmina Bobrowo ze sprawdzianu klas szóstych, który miał miejsce 1 kwietnia 2015 r. uzyskała następujące wyniki:

1)      język polski – 73%,

2)      matematyka – 66%,

3)      język angielski – 73%.

co dało ogólny wynik (średnia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) dla Gminy Bobrowo 70,67%.

Na wynik wpływ miała praca i zaangażowanie uczniów, rodziców i  nauczycieli, które dały efekty w większości placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Bobrowo.

Z języka polskiego i matematyki uzyskała najwyższy wynik w powiecie brodnickim zajmując 1 miejsce, z kolei z języka angielskiego Gmina Bobrowo zajęła drugie miejsce, wyprzedziła ją tylko Gmina Brodnica.

Nasza szkoła zajęła 1 miejsce z wynikiem średnim: 79,32%,

Wynik Gminy Bobrowo (średnia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) – 70,67%.

Wynik powiatu brodnickiego  (średnia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) – 65,32%.

Wynik województwa kujawsko-pomorskiego (średnia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) – 66,67%.

Szczegółowe dane można znaleźć na str. internetowych:  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (http://www.oke.gda.pl) i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.cke.edu.pl).

 

Udostępnij innym przez: