DZIEŃ SENIORA I SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁKACH

W dniu 7  grudnia, podczas Dnia Seniora oraz Spotkania Opłatkowego zorganizowanego przez KGW Małki  i Wymokłe, uczniowie  po raz czwarty  przygotowali przedstawienie teatralne. Tym razem zaprezentowali inscenizację pt. ,,Kolędziołka” oraz zatańczyli walca. Honorowymi gośćmi byli seniorzy sołectwa Małki i Wymokłe.  Ponadto, obecni byli również Wójt Gminy Bobrowo P. Klonowski wraz z małżonką, Dyrektor szkoły J. Jakubowski, Delegat Izb Rolniczych woj. Kujawsko – Pomorskiego p. P. Mazur , Radna Gminy Bobrowo I. Czupryńska  ( pełniąca również funkcję przewodniczącej KGW Małki) oraz Ksiądz proboszcz parafii Mszano Sł. Witkowski, sołtysi wsi Małki i Wymokłe: G. Załęski i A. Prokopowicz. Przedstawienie, jak i taniec zostało przyjęte bardzo ciepło.  Dzieci zostały nagrodzone brawami, a także  słodyczami od Pana Wójta i Pań z KGW. Część artystyczną seniorom przygotowali:, M. Jakubowska, M. Pietrkiewicz, A. Komorska oraz M. Piotrowski.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: