KOLEJNY NOWY MONITOR W SZKOLE

W dniu 22 marca dyrektor szkoły Jan Jakubowski oficjalnie przekazał do
użytku  w obecności części sponsorów drugi zakupiony w ostatnich
tygodniach 65″ monitor interaktywny. Dyrektor podziękował sponsorom,
wręczając stosowne podziękowania, a uczniowie własnoręcznie przygotowane
laurki:  Panu Grzegorzowi Załęskiemu, Panu Feliksowi Wydźgowskiemu, Pani
Zuzannie Stefańskiej, Pani Aleksandrze Mrozowskiej, Panu Michałowi
Wróbleskiemu, Panu Dawidowi Stefańskiemu, Pani Dorocie Topolewskiej i
Panu Aleksandrowi Dombrowskiemu.
,,To dzięki Państwa bezinteresownej pomocy mogłem zakupić drugi już monitor. Wyposażenie  Szkoły wkracza w
XXI w. Jeszcze raz Dziękuję.” –  Jan Jakubowski Dyrektor szkoły
Udostępnij innym przez: