KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PRZYRODY ORGANIZOWANY PRZEZ KUJAWSKO – POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Konkurs z przyrody miał charakter trzystopniowy. Celem konkursu było pobudzanie uczniów do twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy z przyrody w praktycznym działaniu. Etap szkolny odbył się 28.10.2013r.

Zwycięscy etapu szkolnego:

1 miejsce – Mateusz Klonowski

2 miejsce – Maja Bonikowska i Magdalena Przekaza

3 miejsce – Klaudia Zabłocka

GRATULACJE !!!

Do etapu rejonowego ( 29.11.2013r.) w Zieleniu koło Wąbrzeźna zakwalifikował się Mateusz Klonowski. Mateusz pomyślnie przeszedł etap rejonowy i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w Toruniu ( 22.02.2014r.). Rywalizacja była ogromna. Ostatecznie Mateusz został finalistą tego konkursu. Otrzymał zaświadczenie FINALISTY podpisane przez Kujawsko –  Pomorskiego Kuratora Oświaty. FINALISTOM KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZYSŁUGUJE WYSZCZEGÓLNIENIE OSIĄGNIĘĆ NA ŚWIADECTWIE SZKOLNYM , ROCZNA OCENA CELUJĄCA KLASYFIKACYJNA Z ZAJĘĆ OBJĘTYCH ZAKRESEM TREŚCI KONKURSU ORAZ PRZYZNANIE ODPOWIEDNIEJ LICZBY PUNKTÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ODRĘBNYCH W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ. Koordynatorem konkursu była p. Beata Klonowska.

Udostępnij innym przez: