AKCJA PCK

Akcja zbiórki PCK , której koordynatorem szkolnym  była p. M. Jakubowska  – odzieży , maskotek, przyborów szkolnych, żywności dobiegła końca.

Uczniowie Naszej szkoły zebrali 24 kg żywności oraz 26 kg odzieży, maskotek oraz przyborów szkolnych. Dary zostaną przekazane dla najbardziej potrzebujących . Zebrane dary zostaną przekazane do  dzieci najbardziej potrzebujących.

Paczki świąteczne otrzymają również uczniowie Naszej szkoły.

DZIĘKUJEMY!!!!

Udostępnij innym przez: