Akcja zimowa – Bezpieczne Ferie

Każdego roku podczas ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna przystępuje do realizacji akcji zimowej pn. ,,Bezpieczne ferie”.

Akcja kierowana jest do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przedsięwzięcie służy zapewnieniu jej adresatom bezpiecznego i zdrowego wypoczynku w okresie zimowym.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie tegoroczna akcja ukierunkowana jest przede wszystkim na profilaktykę zakażeń koronawirusem. Podczas działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych na półkoloniach edukatorzy będą zwracali uwagę na potrzebę zachowania dystansu społecznego, przestrzegania zasad higieny osobistej (częste, prawidłowe mycie rąk i ich dezynfekcja). Przypominać będą również o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstw Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022, przejdź

Więcej materiałów można znaleźć tutaj.

Udostępnij innym przez: