AKCJE CHARYTATYWNE

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego SU brał udział w kilku akcjach charytatywnych. Rozprowadzał cegiełki na rzecz fundacji Pomóż i Ty pomagającej osobom niewidomym i niepełnosprawnym ze sprzedaży których uzyskano        100 zł, oraz sprzedawał kartki świąteczne dla fundacji Sursum Corda pomagającej osobom niepełnosprawnym, suma zebranych pieniędzy to 86 zł. Obie kwoty przelano na konta fundacji. Dziękujemy wszystkim uczniom za hojność oraz zrozumienie dla osób potrzebujących.
Udostępnij innym przez: