Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w dobie panującej pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 apeluje do mieszkańców powiatu brodnickiego o wykazanie
odpowiedzialności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W chwili obecnej IV fala
pandemii COVID-19 „rozpędza” się, co obrazuje zwiększająca się sukcesywnie liczba
stwierdzanych przypadków zakażeń w skali kraju, województwa kujawsko-pomorskiego, a także
powiatu brodnickiego.
Nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które ograniczają
rozprzestrzenianie się tego groźnego patogenu. Do zasad postępowania, o których winniśmy
pamiętać należą: dystans społeczny (minimum 1,5 m), częste mycie i dezynfekcja rąk, prawidłowe
stosowanie maseczek w miejscach wyznaczonych przepisami (we wspólnych przestrzeniach
przebywania dzieci w szkołach, np. na korytarzach, w toaletach, w sklepach, kościołach, urzędach i
innych pomieszczeniach zamkniętych) oraz wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy.
Wietrzenie pomieszczeń ma szczególne znaczenie w miejscach, w których przebywa większa liczba
osób, np. w placówkach oświatowych, biurach. Walkę z „niewidzialnym” zagrożeniem wspiera
także aplikacja STOP COVID ProteGo Safe, która jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.
Im więcej osób będzie korzystać z tej aplikacji, tym szybciej i skuteczniej ograniczone zostanie
tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
Z uwagi na występowanie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów i kadry
pedagogicznej placówek oświatowych na terenie powiatu brodnickiego Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy ze szczególnym apelem występuje do rodziców i opiekunów dzieci
uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży uczęszczającej do szkół
ponadpodstawowych o wykazanie odpowiedzialności i nie posyłanie do placówek oświatowych
chorych dzieci.
Jednocześnie PPIS w Brodnicy apeluje o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad reżimu
sanitarnego wśród kadry pedagogicznej i obsługi placówek oświatowych, jak również instytucji i
zakładów pracy.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (gorączka, kaszel, ból gardła, katar, utrata
węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka) zaleca się kontakt z lekarzem, który podejmie
odpowiednie działania. Pozostanie przez chorego w domu w przypadku wystąpienia objawów
chorobowych ma istotne znaczenie dla ograniczenia szerzenia się chorób, w tym COVID-19 i
innych chorób infekcyjnych.

Udostępnij innym przez: