Bezpieczeństwo uczniów w szkole i drodze do i ze szkoły

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali dziś, 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego. Zachęcamy również do zapoznania się z najważniejszymi zasadami związanymi z zapobieganiem zagrożeniu epidemicznemu, przedstawionymi na załączonych posterach.

 

Udostępnij innym przez: