BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY/DOMU

W dniu 2 listopada w trosce o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły/domu  p. Dawid Jasiński ze Straży Gminnej w Bobrowie przeprowadził ciekawą i pouczającą  pogadankę urozmaiconą prezentacją multimedialną o zagrożeniach, jakie mogą  czyhać w drodze do szkoły/ domu. W czasie spotkania Pan strażnik przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się nie tylko na drodze, ale również w domu, w kontaktach z obcymi oraz ze zwierzętami. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali odblaski.

Udostępnij innym przez: