BEZPIECZNE WAKACJE

W związku z uczestnictwem w ogólnopolskiej  akcji BEZPIECZNE WAKACJE nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział.

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2013 jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2013 roku.

Udostępnij innym przez: