DOBROCZYNNE ZADANIA

Uczniowie klas I-III pod opieką p. A.Komorskiej, przystąpili do V edycji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki”. Mottem przewodnim projektu jest dobroczynność. W ramach realizacji projektu klasa II oraz przy współpracy Samorządu Uczniowskiego z opiekunem p. L. Pietrkiewicz uczcili Międzynarodowy dzień Tolerancji i Życzliwości poprzez szkolną akację podczas której każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły otrzymał słodkie ciasteczko z miłym słowem zapisanym na karteczce. Ponadto na korytarzu zawisł – KODEKS EMATII I ŻYCZLIWOŚCI propagujący życzliwe zachowania, który będą towarzyszyły wszystkim przez cały czas.

Udostępnij innym przez: