DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE

Uczniowie klasy I i II biorą udział w Kampanii  Ja czytam! pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, co MEN uznaje za kluczowe zadanie szkoły. W naszej szkole istnieją dwa Dyskusyjne Kluby Edukacyjne, które zostały utworzone przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej  p. M. Jakubowską i p. A. Komorską. Kampania Ja czytam! pozwala realizować zadania konieczne w sposób niekonwencjonalny  i nieschematyczny. Podczas spotkań DKE uczniowie mają możliwość w ciekawy sposób spędzić czas czytając książki i w swobodny sposób wyrazić swoje zdanie, popijać przy tym gorącą czekoladę. Na jedno ze spotkań klubów, zostali zaproszeni honorowi goście- p. Grażyna Muzalewska – bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkach i p. Jan Jakubowski – dyrektor szkoły. Uczestnicy DKE, w ramach kolejnego spotkania, 4 maja wyjeżdżają do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na spotkanie z pisarzem książek dla dzieci i młodzieży W. Drabikiem.

Udostępnij innym przez: