DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela to święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14  października. Właściwa nazwa tego święta to Dzień Edukacji Narodowej. Zostało ono ustanowione na  mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 styczni a 1982, zwanej Kartą Nauczyciela. Data święta nie jest przypadkowa. Przypada ono w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W naszej szkole, Dzień Nauczyciela obchodzony jest uroczyście. Z tej okazji w Naszej szkole odbył się uroczysty apel podczas, którego p. dyrektor K. Malinowska – Wituła odczytała życzenia dla nauczycieli oraz pracowników od Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego, przewodniczącego RG p. R. Włodarczyka oraz ref.ds. Oświaty p. B. Krasuckiej. Kolejno sama podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom za cały rok pracy oraz złożyła życzenia na kolejny rok , wręczając nagrody. Uwieńczeniem uroczystości była projekcja filmu z życzeniami od uczniów nagranego przez p. B. Klonowską.

Udostępnij innym przez: