DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela to święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14  października. Właściwa nazwa tego święta to Dzień Edukacji Narodowej. Zostało ono ustanowione na  mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 styczni a 1982, zwanej Kartą Nauczyciela. Data święta nie jest przypadkowa. Przypada ono w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W naszej szkole, Dzień Nauczyciela obchodzony jest uroczyście. Z tej okazji w Naszej szkole odbył się uroczysty apel podczas, którego p. dyrektor K. Malinowska – Wituła podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom za cały rok pracy oraz złożyła życzenia na kolejny rok , wręczając nagrody. Uwieńczeniem uroczystości była humorystyczne przedstawienie w wykonaniu Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. L. Pietrkiewicz.

Udostępnij innym przez: