DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela to święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14  października. Właściwa nazwa tego święta to Dzień Edukacji Narodowej. Zostało ono ustanowione na  mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 styczni a 1982, zwanej Kartą Nauczyciela. Da ta święta nie jest przypadkowa.Przypada ono w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W naszej szkole, jak co roku Dzień Nauczyciela obchodzony był uroczyście. Z tej okazji uczniowie klas 0 pod kierunkiem p. H. Dec i klasy VI pod kierunkiem p. L. Pietrkiewicz przygotowali akademię. Uświetnili ją pięknie wykonanymi piosenkami , wierszami oraz niespodzianką. Każdy z nauczycieli oraz pracowników szkoły otrzymał Oscara za trud, serce i poświęcenie jakie włożył w pracę dydaktyczno  –wychowawczą.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: