DZIEŃ HOBBY

Już po raz trzeci w  szkole miał miejsce Dzień Hobby. Tak jak w latach poprzednich uczniowie zaprezentowali swoje zainteresowania a także odpowiadali na pytania dotyczące swoich kolekcji. Podczas tego dnia odbyły się również występy artystyczne uczniów oraz zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za konkursy odbywających się w szkole.

Konkurs fotograficzny ,,Przyroda nocą”  dyplomy otrzymali : Vanessa Staniszewska z kl. II, Karolina Pusz z kl. II, Hubert Jurkiewicz z kl. II, Kinga Malinowska z kl. IV, Wiktoria Pusz z kl. IV, Maria Sadowska z kl. V, Adam Naguszewski z kl. V, Maja Bonikowska z kl. VI oraz Julia Wolska z kl. VI. Konkurs zorganizowały M. Wegrzynowska i B. Grela.

Konkurs plastyczny pt. ,,Las =życie”. Nagrody otrzymali: Piotr Tamiła z kl. ,,0”, Karolina Pusz z kl. II, Wiktoria Pusz z kl. IV oraz Maciej Grzywna z kl. V. Konkursy przygotowała Bożena Grela opiekun SK LOP przy współpracy  Małgorzaty Węgrzynowskiej.

Dyplomy za udział w międzynarodowym konkursie ,,Kangur Matematyczny” organizowanym przez Wydział Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymali: Miłosz Tamiła kl. IV, Wiktoria Pusz kl. IV, Julia Wolska kl. VI.Mateusz Klonowski z kl. V otrzymał nagrodę II stopnia. Przez cały rok szkolny uczniowie brali udział w edukacyjnym projekcie matematycznym ,,Lepsza szkoła”, którego organizatorem było Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wyróżnieni zostali ci uczniowie, którzy w każdym badaniu uzyskali wynik wysoki i najwyższy. Byli to Wiktoria Pusz z kl. IV, Miłosz Tamiła z kl. IV, Mateusz Klonowski z kl. V, Magdalena Przekaza z kl. V, Maja Bonikowska z kl. VI, Julia Wolska z kl. VI i Klaudia Zabłocka z kl. VI. Opiekunem konkursów matematycznych w szkole  była Bożena Grela.

Klasowy konkurs matematyczny  ,,Matematyk na 6” zorganizowany przez wychowawcę kl. II M. Węgrzynowską. I miejsce zdobył Jakub Bronikowski i otrzymał tytuł: ,,Matematyka na 6”, II miejsce zdobyła Karolina Pusz, III miejsce zdobyli: Angelika Boczek oraz Bartłomiej Płachecki.Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Szkolny konkurs na najładniejszy zeszyt w klasach I-III zorganizowany przez M. Jakubowską, A. Komorską. I m-ce Wiktoria Konera kl. III, II m-ce Maria Słomińska kl. II, III m-ce Anna Wolska kl. III

Szkolnym Konkurs na Najładniejszą gazetkę ortograficzną w klasach I-III . Przyznano wyróżnienia dla wszystkich klas.

Zdjęcia w albumie fotograficznym.


 

 

 

Udostępnij innym przez: