Dzień mózgu w przedszkolu.

W ramach Światowego Tygodnia Mózgu wtorek 14 marca w oddziale zerowym poświęcony został rozwijaniu zdolności umysłowych oraz wiedzy na temat roli mózgu w funkcjonowaniu człowieka. Już od rana na sali gimnastycznej dzieci zostały poddane stymulacji rozwoju poprzez ćwiczenia według metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne przeprowadzone przez wychowawczynię Hannę Dec. Jest to metoda wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną, przez co harmonizuje rozwój psychoruchowy i niweluje istniejące deficyty rozwojowe. Dzieci wykonywały następujące ćwiczenia: 1) ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, 2) ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, 3) ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, 4) ćwiczenia twórcze. Po gimnastyce ciała  dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat mózgu oglądając filmy edukacyjne ,, Jak działa mózg?” oraz ,,Karolek i Ciało człowieka dla dzieci. Zagadki i ciekawostki”. Poćwiczyły umysł rozwiązując zagadki słowne na temat części ciała człowieka. Następnie poddały się gimnastyce mózgu, według Metody Dennisona polegającej na włączaniu naturalnych mechanizmów integracji umysłu i ciała poprzez specjalnie zorganizowane ruchy. Ma ona na celu zintegrowanie pracy mózgu, a tym samym przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. ,,Leniwe ósemki” – ćwiczenie dla oczu miało swoją kontynuację w zajęciach plastycznych. Dzieci malowały farbami wodząc wielokrotnie po torze leniwej ósemki. Wykazały się także pomysłowością podczas rysowania kreatywnego na bazie punktowo wytyczonych znaków nieskończoności. Ćwiczeniu wyobraźni, spostrzegawczości, koncentracji i pamięci posłużyło również układanie tangramów. Celem łamigłówki jest ułożenie obrazka z posiadanych figur na podstawie kształtu jego konturów. Za każdym razem trzeba użyć wszystkich części. Oczywiście w ciągu całego Światowego Tygodnia Mózgu przedszkolacy wykorzystywali różnego rodzaju gry i układanki, które bawiąc uczą i ćwiczą procesy poznawcze takie jak np. percepcja, pamięć i myślenie.

Udostępnij innym przez: