DZIEŃ PATRONA

Dnia 13 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Tego dnia odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się  przemarszem pocztu sztandarowego.  Następnie  dyrektor szkoły p. Jan Jakubowski poinformował oraz pokazał śmigło, które ufundował na pamiątkę 6 rocznicy nadania imienia i sztandaru szkole. Kolejno wspomniał, jak ważną rolę w życiu naszej szkoły pełni sztandar i patron szkoły. To właśnie dzięki mi.n. sztandarowi, wychowawcy klas wzmacniają u uczniów uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych. Uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę pt. ,,Dywizjon 303″ Elektrycznych Gitar. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, która znajduje się na dziedzińcu szkoły, tuż obok wzniesionego na święto flagi masztu.

Udostępnij innym przez: