Dzień Seniora i Spotkanie Opłatkowe w Małkach

W dniu 9  grudnia, podczas Dnia Seniora oraz Spotkania Opłatkowego zorganizowanego przez KGW w Małkach, uczniowie  po raz drugi przygotowali przedstawienie teatralne. Tym razem zaprezentowali inscenizację pt. ,,Wesele Boryny” . Przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym i wzruszającym odbiorem.  Honorowymi gośćmi byli seniorzy sołectwa Małki i Wymokłe.  Ponadto, obecni byli również Wójt Gminy Bobrowo P. Klonowski wraz z małżonką, Radni Gminy Bobrowo: I. Czupryńska  ( pełniąca również funkcję przewodniczącej KGW Małki), M. Zabłocki oraz Ksiądz proboszcz parafii Mszano Sł. Witkowski, sołtysi wsi Małki i Wymokłe: G. Załęski i Z. Mey .

Dzieci, za włożony wkład w przygotowanie wspomnień z młodości seniorów, otrzymały ogromne brawa i podziękowania w formie słodyczy od pana wójta i pań z koła gospodyń.

Udostępnij innym przez: