DZIEŃ SENIORA I SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁKACH

W dniu 4  grudnia, podczas Dnia Seniora oraz Spotkania Opłatkowego zorganizowanego przez KGW Małki  i Wymokłe, uczniowie  po raz trzeci  przygotowali przedstawienie teatralne. Tym razem zaprezentowali inscenizację pt. ,,Kolędnicy” oraz zatańczyli poleczkę. Honorowymi gośćmi byli seniorzy sołectwa Małki i Wymokłe.  Ponadto, obecni byli również Wójt Gminy Bobrowo P. Klonowski wraz z małżonką, Dyrektor szkoły Jan Jakubowski, Radna Gminy Bobrowo I. Czupryńska  ( pełniąca również funkcję przewodniczącej KGW Małki) oraz Ksiądz proboszcz parafii Mszano Sł. Witkowski, sołtysi wsi Małki i Wymokłe: G. Załęski i A. Prokopowicz. Przedstawienie, jak i taniec zostało przyjęte bardzo ciepło.  Dzieci zostały nagrodzone brawami, a także  słodyczami od Pana Wójta i Pań z KGW. Część artystyczną seniorom przygotowali:, M. Jakubowska, A. Komorska i M. Piotrowski.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: