Dzień Seniora i Spotkanie Opłatkowe w Małkach

W dniu 6 grudnia podczas Dnia Seniora oraz Spotkania Opłatkowego zorganizowanego przez KGW w Małkach, uczniowie mieli okazję zaprezentować inscenizację pt. ,,Wieczór u prababki” . Przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym i wzruszającym odbiorem.  Honorowymi gośćmi byli seniorzy sołectwa Małki i Wymokłe.  Ponadto, obecni byli również Wójt Gminy Bobrowo P. Klonowski wraz z małżonką, Radni Gminy Bobrowo P. Mazur, I. Czupryńska  ( pełniąca również funkcję przewodniczącej KGW Małki) oraz Rady Sołeckiej R. Laskowski, , Ksiądz proboszcz parafii Mszano, sołtysi wsi Małki i Wymokłe G. Załęski i Z. Mey .

Udostępnij innym przez: