DZIEŃ ZIEMI W ZERÓWCE

Światowy Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem ekologicznym obchodzonym od 1970 roku. Obchody tego święta w naszym oddziale zerowym,  zostały poprzedzone cyklem zajęć promującym  proekologiczne postawy, najpierw w formie nauki zdalnej, następnie stacjonarnej. Dzieci zdobyły podstawowe wiadomości dotyczące postrzegania zależności pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowieka. Są świadome zagrożeń dla naszej planety. Poznały odnawialne źródła energii. Wiedzą jak oszczędzać prąd i wodę. Z zapałem przystąpiły do segregacji śmieci, gdyż pojęcie recyklingu nie jest im obce. Przygotowały czapeczki z papieru gazetowego. Wykonały plakaty zachęcające do dbania o środowisko. Za swoje zaangażowanie otrzymały drobne upominki od opiekuna SK LOP pani Beaty Klonowskiej.

Udostępnij innym przez: