Edukacja dla przyszłości – zajęcia dodatkowe z projektu unijnego

Zapraszamy Uczniów i Uczennice do składania dokumentów rekrutacyjnych i deklarowania chęci uczestniczenia w następujących typach zajęć zaczynających się od września 2021 r. w:

I. Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach:

  • nauka programowania i kodowania,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze uczniów I etapu edukacyjnego,
  • zajęcia rozwijające z matematyki.

Jeden uczeń/uczennica może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.

Deklarację uczestnictwa w projekcie można składać w sekretariatach szkół oraz u wychowawców klas.
Druki dokumentów są dostępne w sekretariacie oraz na stronie
:Udostępnij innym przez: