EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Rok szkolny 2022/23.

Zapraszamy Uczniów i Uczennice do składania dokumentów rekrutacyjnych i deklarowania chęci uczestniczenia w następujących typach zajęć zaczynających się od 6 września 2022 r. w:

I. Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach:

  • nauka programowania i kodowania,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
  • zajęcia rozwijające logiczne myślenie poprzez gry logiczne,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze uczniów I etapu edukacyjnego,
  • zajęcia rozwijające z matematyki.

Jeden uczeń/uczennica może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.

Deklarację uczestnictwa w projekcie można składać w sekretariatach szkół oraz u wychowawców klas.
Druki dokumentów są dostępne w sekretariatach szkół
oraz na stronie.

Udostępnij innym przez:
Skip to content