EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Rowerzyści to coraz większa grupa użytkowników dróg. Karta rowerowa – to pierwsze „prawo jazdy”. Kto nauczy się bezpiecznie i z poszanowaniem przepisów jeździć na rowerze, ten ma duże szanse, aby w przyszłości zostać kulturalnym i bezpiecznym kierowcą. Niezaprzeczalne są także zdrowotne walory roweru jako środka lokomocji, rekreacji i turystyki.

Oprócz sprawnego kierowania rowerem osoba kierująca tym pojazdem powinna znać zasady ruchu drogowego określone w Kodeksie Drogowym regulujące jazdę rowerem po drogach. Wszystkie te umiejętności podlegają ocenie przy sprawdzaniu kwalifikacji – egzaminie na kartę rowerową. Kolejnym etapem jest sprawdzian umiejętności praktycznych na placu manewrowym. W szkole  przygotowania uczniów do egzaminu odbyły się na lekcji techniki pod kierunkiem pani Anny Labudy, a sam  egzamin nie był już problemem dla czwartoklasistów.  

Udostępnij innym przez: