EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 27 września w uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w różnorakich zadaniach językowych przygotowywanych z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami. Promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią. Zadania przygotowane dla uczniów polegały m. in.  na łączeniu stolic, państw i flag, łączeniu powiedzeń z różnych krajów z ich polskimi odpowiednikami, na określaniu głosów zwierząt w innych językach i wiele innych. Ponadto uczniowie mogli wyrazić swoja opinię dlaczego warto uczyć się języków obcych.  Zabawy przygotowała p. Lena Pietrkiewicz , nauczyciel j. angielskiego przy pomocy uczniów z samorządu uczniowskiego.

Udostępnij innym przez: