Europejski dzień języków Obcych


Z lekkim opóźnieniem bo 28 września świętowalismy w szkole EDJO. Europejski Dzień Języków – międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone jest  corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Z tej okazji uczniowie wykonywali różne zadania językowe jak łączenie powiedzonek w polskim i obcych językach, czytanie łamańców językowych czy tez poznawanie ciekawostek o innych krajach. Odbyły się również konkursy plastyczno językowe.  Zadaniem klas I-III było przedstawienie powitań w rożnych językach,  klas IV-VIII zaprojektowanie plakatu promującego naukę języków. Ponadto uczniowie klas V-VIII mieli przygotować prezentacje multimedialna na temat wybranego kraju. Organizatorami EDJO w naszej szkole były nauczycielki jezyków obcych, p. L. Pietrkiewicz i p. A. Labuda. 

Udostępnij innym przez: