EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 26 września obchodziliśmy w nasze szkole Europejski Dzień Języków Obcych. EDJ To coroczne święto języków ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Podstawowe cele tego święta to ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować a także propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią. W naszej szkole z okazji tego święta członkowie koła języka angielskiego wraz z opiekunem koła, p. Lena Pietrkiewicz, przygotowali dla uczniów naszej placówki prezentację multimedialną pokazującą różne ciekawostki dotyczące języków. Uczniowie mieli okazję między innymi obejrzeć filmy z wypowiedziami swoich kolegów, dowiedzieć się jak mówią zwierzęta w innych językach oraz posłuchać powitań innych narodowości. Uczestnicy koła przygotowali również zagadki oraz plakaty, dzięki którym można było poszerzyć swoją wiedzę na temat języków obcych.

Udostępnij innym przez: