FANTY NA LOTERIĘ I LICYTACJĘ

Dnia 31 maja Samorząd Uczniowski  przekazali zebrane od uczniów rzeczy na loterię fantową oraz  licytację samochód zdalnie sterowany, który został ufundowany przez p. L. Pietrkiewicz i Z. Żak .

Loteria oraz licytacja,  odbędą się 16 czerwca  podczas Festynu Charytatywnego na leczenie dla Ignasia Stachulaka w Bobrowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i zapraszamy na licytację.

Udostępnij innym przez: