PLAN ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Sobota -16 I – Bal Karnawałowy – godz. 9.00-12.00

Wtorek 26 I  -Bal Karnawałowy Świetlic Środowiskowych w Bobrowie

Środa 27 I – Wyjazd do kina Helios w Grudziądzu

Czwartek 28 I – Zajęcia Świetlicy Środowiskowej  godz. 9.00-11.00

Zajęcia sportowe: Turniej Strzelecki kl. IV-VI godz. 9.00-12.00

Udostępnij innym przez: