GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,…chrząszcz brzmi w trzcinie…”

W dniu 08.05.2013r. w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny ,, …chrząszcz brzmi  w trzcinie …” W konkursie udział wzięło 15 uczniów klas II -III reprezentujących 5 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobrowo. Naszą szkołę reprezentowali : Ola Gołembiewska kl. II, Wiktoria Pusz kl. III, Miłosz Tamiła kl. III . Ogromnym sukcesem było zdobycie tytułu ,,Wice – mistrza Ortografii” przez Miłosza Tamiła.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU !!!

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego.

Udostępnij innym przez: