Gminny Konkurs Papieski

Konkurs Wiedzy o papieżu Janie Pawle II stał się już tradycją na terenie naszej gminy. Każdego roku szkoły z gminy Bobrowo przygotowują uczniów do konkursu szkolnego i w ten sposób zwycięzcy przechodzą do kolejnego etapu. W tym roku Gminnny Konkurs „Jan Paweł II – Patron Rodziny” odbył się w Szkole Podstawowej w Małkach. Uczniowie (3 osobowe grupy) z wszystkich szkół uczestniczyli w tym konkursie i wykazywali sie wiedzą na różne sposoby. Były pytania za 1, 2, i 3 pkt., było zadanie plastyczne, polegające na ułożeniu herbu papieskiego z kilku elementów i właściwym pokolorowaniu go oraz zadanie, w którym należało nazwać insygnia papieskie. Za każdy zdobyty punkt uczniowie otrzymywali cukierki. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, dlatego im i katechetom  należą się gratulacje.  Duże podziękowania kierujemy do pana Pawła Klonowskiego, Wójta Gminy Bobrowo, który objął patronat honorowy i sponsorował nagrody. Wyrazy wdzięczności kierujemy do ks. Sławomira Witkowskiego, który czuwał nad właściwym przebiegiem konkursu i Komisji Konkursowej (p. Katarzynie Zadrożnej, p. Beacie Kwiatkowskiej, p. Annie Bukała) za duży wkład pracy podczas konkursu. Dziękujemy również dyrektorowi SP Małki – panu Janowi Jakubowskiemu, pani Grażynie Muzalewskiej, pani Natalii Kopaczewskiej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu konkursu.

Organizatorami konkursu byli p. Marzena Kopczyńska i p. Marek Piotrowski.
Wyniki konkursu:

I miejsce – SP Nieżywięć,

II miejsce – SP Małki,

III Miejsce – SP Drużyny

Udostępnij innym przez: