GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach była organizatorem gminnego konkursu plastycznego skierowanego do dzieci z oddziałów przedszkolnych  6 i 5- latków. Celem konkursu było propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka oraz  popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi. Ponadto konkurs zmotywował dzieci do tropienia i poszukiwania oznak wiosny i przenoszenie piękna uroków wiosny na papier. Rozstrzygnięcie konkursu , koordynowanego przez p. Hannę Dec, nastąpiło 2 czerwca  2022 r.  W konkursie wzięło udział pięć szkół: SP Bobrowo, SP Drużyny, SP Kruszyny, SP Nieżywięć, SP Małki. W sumie wpłynęły 52 prace  plastyczne, które oceniała komisja w składzie : p. Anna Sowińska,   p. Marzena Kopczyńska i  p. Małgorzata Węgrzynowska. Zgodnie z regulaminem konkursu wybrano  najciekawsze prace doceniając, przede wszystkim,  samodzielność dziecka,  kreatywność i  włożony wysiłek.

W kategorii 6-latki:

I miejsce- Blanka Czajkowska- SP Kruszyny

II miejsce- Marcelina Boruczkowska- SP Nieżywięć

III miejsce- Lena Surmiak- SP Kruszyny

Wyróżnienia:

1. Julia Witulska- SP Małki

2. Agata Wiśniewska- SP Małki

3. Karol Kwiatkowski – SP Drużyny

4. Maciej Łobodziński- Dobies- SP Drużyny

5.  Tomasz Przybysz- SP Kruszyny

W kategorii 5- latki:

I miejsce – Rozalia Zaleśkiewicz- SP Drużyny

II miejsce- Julia Olszewska- SP Małki

III miejsce- Lena Zakrzewska- Ożóg – SP Kruszyny

Wyróżnienia:

1. Marcel Jankowski- SP Nieżywięć

2.Zofia Piotrowska- SP Małki

3. Szymon Klafta – SP Małki

4. Szymon Konera – SP Małki

5. Ksawery Szablewski- SP Kruszyny

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bobrowo  7  czerwca 2022 r. w  GOK w Bobrowie.

Udostępnij innym przez: