GMINNY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

8 listopada  w Gminny Ośrodku Kultury w Bobrowie został zorganizowany V Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej.Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo „Kobiety z Pasją”, Wójt Gminy Bobrowo, Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”.

Celem konkursu było: Pielęgnowanie postaw patriotycznych.Upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.  Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.Promocja talentów.

Naszą szkołę w konkursie  reprezentowali  uczniowie :  klasa III Bartosz Zdrojewski oraz  Klasa VI -Wiktoria Konera i Karolina Laskowska.  Nasza uczennica Wiktoria Konera zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Gratulujemy!  Imprezę uświetniły recytacją wierszy  dzieci  z klasy I – Jan Szostakowski, Julia Witkowska, Zofia Głogowska, Anna Jakubowska.

 

 

Udostępnij innym przez: