GMINNY KONKURS PROFILAKTYCZNY „MOJA RODZINA I JA – RODZINNA GRA PLANSZOWA”

1. Organizator konkursu:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie w Bobrowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobrowie

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bobrowo

3. Celem konkursu jest:

 • propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego,
 • wspólna zabawa i nauka przy tworzeniu gry,
 • rozwijanie kreatywności uczestników.

4. Przedmiotem konkursu jest  wykonanie rodzinnej gry planszowej. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci – mile widziana praca wspólna z rodzicami.

5. Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

 • Klasy 0 – II
 • Klasy III – V
 • Klasy VI – VIII

6. Gra powinna spełniać następujące warunki:

 • format planszy do gry – co najmniej A3; technika dowolna – 2D (płaska), lub 3D (trójwymiarowa), liczba graczy – dowolna,
 • opracowane zasady gry.

7. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 • pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu,
 • przejrzystość zasad gry,
 • estetyka wykonania
 • decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

8.Przewidziano atrakcyjne nagrody:

 • I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej,
 • wyróżnienia.

9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowie 29 listopada 2022 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Szczegóły zostaną przekazane do szkół w późniejszym terminie.

PRACE PRZYNOSIMY DO 18 LISTOPADA 2022r. do p. A.Komorskiej

Udostępnij innym przez: