Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

11 marca w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.  W rywalizacji brali udział uczniowie z 4 szkół naszej gminy tj. Bobrowa, Drużyn, Kruszyn i Małk. Celem konkursu było min in.    poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych ,      rozwijanie w dzieciach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz        kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV). Konkurs składał się z 3 części – test, praca na posterach, odpowiedzi ustne a uczniowie pracowali w 4 osobowych grupach. Wyniki konkursu I miejsce SP Małki, II miejsce SP Kruszyny, III SP Drużyny. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta gminy Bobrowo, P. Pawła Klonowskiego oraz wydawnictwo Oxford. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy oraz zaangażowania. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielkę j. angielskiego p. L. Pietrkiewicz

 

Udostępnij innym przez: