Gminny Przegląd Małych Teatrów Dziecięcych

Dnia  8 kwietnia 2014 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie odbył się  Przegląd Małych Teatrów Dziecięcych. W przeglądzie wzięły udział trzy szkoły: Szkoła Podstawowa w Kruszynach, Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu, Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach. Zespoły teatralne składały się z uczniów klas I-III. Komisja w składzie: p. Paweł Klonowski-Wójt Gminy Bobrowo-przewodniczący oraz członkowie komisji: p. Anna Jamroży- Kierownik Gminnej Biblioteki w Bobrowie,  p. Urszula Okońska- nauczycielka edukacji  wczesnoszkolnej – S.P. Nieżywięć, p. Carmena Janczak-nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej- S.P. Kruszyny  oraz p. Małgorzata Węgrzynowska-nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej- S.P. Małki, oceniała zespoły wg. następujących kryteriów: scenografia, rekwizyty i stroje, ruch sceniczny, wyrazistość i intonacja wygłaszanej kwestii. Za każde kryterium zespół mógł zdobyć  od 1 do 5 punktów.Po obejrzeniu i ocenie zespołów jury zdecydowało przyznać miejsca równorzędne, czyli pierwsze każdej szkole.Jury przyznało po 2 dodatkowe nagrody dla dzieci z każdej szkoły za najlepsze kreacje aktorskie.Za najlepszą kreację aktorską nagrody otrzymali:Martyna Witkowska za rolę ,,Gajowego’’ i Bartosz Piotrowski za rolę ,,Wilka”ze Szkoły Podstawowej w Kruszynach;Julia Janowska za rolę córki-żaby oraz Marcelina Gogolińska za rolę matki-żabyze Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu;Jakub Bronikowski za narrację oraz Vanessa Staniszewska za rolę ,,Kogutka”.ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach.Ponadto wszystkie dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Wójta Gminy Bobrowo. Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników został  zasponsorowany przez p. Jerzego i Michała Jankowskich – piekarnia Nieżywięć .Koordynatorem konkursu była Małgorzata Węgrzynowska ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach. Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: