HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Harmonogram spotkań z rodzicami (wywiadówki)

  •  11-09-2013  GODZ. 1600
  •  13-11-2013  GODZ. 1600
  • 15-01-2014  GODZ. 1600
  •  28-05-2014  GODZ. 1600

Harmonogram konsultacji dla rodziców

  •  23 -10-2013  – godzina 1600 – 1700
  •  18-12-2013 –  godzina 1600 – 1700
  •  26-02-2014  – godzina 1600 – 1700
  •  26-03-2014  – godzina 1600 – 1700
  •  23-04-2014  – godzina 1600 – 1700

 

Udostępnij innym przez: