III MIEJSCE W KONKURSIE POWIATOWYM ,,WESOŁA KRAINA JULIANA TUWIMA”

11 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy odbył się Powiatowy Konkurs ,,Wesoła Kraina Juliana Tuwima”.Konkurs popularyzował twórczość Juliana Tuwima, przybliżał utwory poety, rozwijał zainteresowania i zamiłowania czytelnicze, pobudzał i rozwijał aktywność twórczą uczniów, doskonalił umiejętność czytania oraz kształtował wrażliwość , interpretację i zdolności.Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy. W konkursie udział brały reprezentacje z ośmiu szkół podstawowych z Brodnicy i powiatu brodnickiego – trzyosobowe zespoły.W konkursie naszą szkołę reprezentowały : Magdalena Krajewska kl. I, Wiktoria Konera kl. III, Ola Gołembiewska kl. III, przygotowane przez M. Jakubowską i A. Komorską. Konkurs składał się z 3 etapów: pisemny, ustny, recytatorski.

  • pisemny – test (zadania zamknięte i otwarte), krzyżówka, a także redagowanie zaproszenia,
  • ustny –  rozpoznawanie rekwizytów i dopasowywanie do wiersza,
  • recytatorski – Magdalena Krajewska  recytowała  wiersz Juliana Tuwima ,,Zosia Samosia”. Po drużynowej naradzie odpowiedzi udzielała Ola Gołembiewska.Cała drużyna zajęła III miejsce . GRATULUJEMY !!!


Udostępnij innym przez: