Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września o godzinie 7.45 z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Grupa „0” oraz klasa I przychodzą wraz z rodzicami (rodziców na terenie szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą, oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły),

Uczniów klas od II – VIII rodzice odprowadzają do przedsionka szkoły.

Po przybyciu do szkoły uczniowie kierują się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami, za wyjątkiem klasy I, którą zapraszamy wraz z rodzicami na uroczyste pasowanie na ucznia.

Przydział sal lekcyjnych:

Grupa 0 – sala przedszkolna

Klasa I – sala gimnastyczna

Klasa II – sala 1

Klasa III- sala 3

Klasa IV- sala 5

Klasa V- sala 6

Klasa VI- sala 4

Klasa VII – sala 8

Klasa VIII – sala 7

Rozkład jazdy autobusów jest taki sam jak w minionym roku szkolnym, odwrócona została tylko kolejność – najpierw Chojno, potem Tylice. W autobusie obowiązują maseczki.

Rozpoczęcie roku szkolnego potrwa około godzinę. W kaplicy w Małkach o godz. 16:00 odbędzie się Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego, podczas której zostaną poświęcone przybory szkolne.

Udostępnij innym przez: