INFORMACJA

Następuje  wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 r.  Dowóz do placówki  w tym okresie tzn.  25-29 maja powinni zapewnić rodzice . Natomiast ponowne uruchomienie dowożenia autobusami szkolnymi rozważane jest od czerwca, w zależności od liczby dzieci. Ponadto od 25 maja zostaną zorganizowane konsultacje indywidualne lub
grupowe dla uczniów klas VIII. Uczniowie klasy VIII zgłaszają taką potrzebę do nauczyciela i indywidualnie ustalają termin i godzinę konsultacji, które odbędą się na teranie szkoły.
pozdrawiam J. Jakubowski
Udostępnij innym przez: