IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 10.03.2015r. odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski ,,Recytuję wiersze Wandy Chotomskiej” zorganizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej M. Jakubowską i  A. Komorską ze SP Małki, bibliotekarkę G. Muzalewską. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski.  W konkursie udział wzięło 15 uczniów klas I-III z wszystkich szkół podstawowych terenu gminy Bobrowo: Nieżywięć, Bobrowo,  Kruszyny, Drużyny, Małki. Mali artyści w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali twórczość  Wandy Chotomskiej. Jury w składzie:  A. Jamroży- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie,  A. Kowalska –prezes Stowarzyszenia ,,Aktywna Gmina”, D. Sikorska – koordynator ds. kultury GOK w Bobrowie,   M. Krasucki – sekretarz Gminy Bobrowo,  M. Piotrowski – nauczyciel j. polskiego,  musiało podjąć trudną decyzję w kwestii przyznania nagród.  W rezultacie wręczono wyróżnienia: dla Patryka Misztal – SP Nieżywięć, Pawła Sobiech – SP Drużyny, Mariki Gill- SP Bobrowo. Jury postanowiło nagrodzić 6 – cio letnią uczennicę Michalinę Nowińską z SP Kruszyny, która poza konkursem wyrecytowała wiersz pt. ,,Gdzie mieszka królewna Śnieżka?”  Laureatami konkursu zostali: I miejsce  Maria Słomińska – SP Małki, II miejsce Marta Orłowska – SP Drużyny, III miejsce Zuzanna Uniatowska  – SP Kruszyny. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu  otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. W przerwie konkursu wszyscy uczestnicy częstowali się słodyczami.  Na wstępie konkursu uczennice klasy VI   SP Małki zaprezentowali występ poświęcony twórczości poetki, natomiast na zakończenie konkursu  uczniowie kl. I i II naszej szkoły pokazali  bajkę muzyczną  pt. „Calineczka”. Nagrody i słodycze ufundował Wójt Gminy Bobrowo, Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie oraz Dyrektor SP .

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Udostępnij innym przez: