IX GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,KONOPNIADA” ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 18 III 2021 r.  roku w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach został rozstrzygnięty IX Gminny Konkurs Recytatorski  „KONOPNIADA” dla  klas 0 oraz klas I-III. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów z klas 0 oraz  12 uczniów I-III 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Bobrowo (SP Nieżywięć, SP Drużyny, SP Małki, SP Kruszyny). Konkurs odbył się w formie online, przeprowadzono go zgodnie z regulaminem. Organizatorami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: A. Komorska, M. Jakubowska.

Honorowy patronat nad konkursem objął wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski.

Nad prawidłowym przebiegiem  czuwała komisja w składzie: p. Michał Krasucki – sekretarz Gminy Bobrowo, p. Bernadetta Krasucka – ref. ds. Oświaty, p. Dorota Sikorska – koordynator ds. kultury GOK w Bobrowie, p. Grażyna Muzalewska – bibliotekarz filia w Małkach, p. Katarzyna Malinowska – Wituła – p. o. Dyrektor  SP im. Dywizjonu 303 w Małkach, p. Maria Jakubowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP Małki.

Komisja zgodnie postanowiła przyznać kolejne miejsca następującym uczniom:

W kategorii klas 0:

I m- ce  Hanna Szablewska – SP Kruszyny

II m-ce Wiktoria Serowińska – SP Nieżywięć

III m-ce Klaudia Górska – SP Nieżywięć

Wyróżnienia: Magdalena Ciupak – SP Drużyny, Zofia Witkowska – SP Małki

W kategorii klas I-III :

I m- ce  Tomasz Ciepliński – SP Nieżywięć

II m-ce Nikolas Czyża – SP Drużyny

III m-ce Zofia Szostakowska – SP Małki

Wyróżnienia: Lena Kustra – SP Nieżywięć, Aleksandra Wydźgowska – SP Małki

Laureaci oraz wyróżnieni  otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz książki. Nauczyciele organizujący konkurs oraz przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.

Udostępnij innym przez: