IX Obchody Gminnego Dnia Ochrony Zabytków

21 maja uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyli w obchodach Gminnego Dnia Ochrony Zabytków. Tym razem uczniowie  zwiedzili:  kościół parafialny wraz z urządzeniem wnętrza oraz budynek plebani w Bobrowie, park podworski, obelisk ku czci Jana Zumbacha, grodzisko wczesnośredniowieczne, obelisk ku czci zmarłej ludności ewangelickiej, pomnik ku czci poległych mieszkańców Gminy Bobrowo w I Wojnie Światowej  na cmentarzu parafialnym w Bobrowie, mogiłę zastrzelonego w Wichulcu 27 września 1943 roku przez patrol niemiecki Zygmunta Piotrowskiego, salę wystawową Bractwa Rycerskiego Foluszek zlokalizowana w budynku konferencyjno-wystawowym w Zgniłobłotach, kościół parafialny w Grzybnie, dąb Karwat w Wichulcu.Prezes Stowarzyszenia Aktywna Gmina p. Agnieszka Kowalska  – oprowadziła uczniów po Izbie Pamięci Jana Zumbacha znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w  Bobrowie. Zakończeniem Gminnych Obchodów Dnia Ochrony Zabytków były prezentacje wykonane przez uczniów, zawierające informacje na temat zwiedzanym obiektów a także prelekcja przygotowana  przez pana Radosława Stawskiego, na temat kulis powstania książki pt. ,, Gmina Bobrowo historia, zabytki, ludzie”. Na koniec wójt gminy, pan Paweł Klonowski, przekazał każdej szkole dyplom za udział oraz nagrodę w postaci książki. Opiekunem podczas wyjazdu była p. Lena Pietrkiewicz.

Udostępnij innym przez: