„Kamienie pamięci” – bohaterowie naszej Małej Ojczyzny

Miejsca Pamięci Narodowej z pewnością wymagają opieki i troski. Są to najczęściej miejsca  i obiekty historyczne, które przypominają nam zdarzenia z przeszłości i pozwalają pamiętać  o ważnych wydarzeniach lub osobach. Dlatego też należy systematycznie o takie miejsca dbać, tak aby przetrwały długie lata i były dostępne dla przyszłych pokoleń.
,,Kamień Ci niosę, jest taki ciężki.
To kamień pamięci, nie po to by przygniatał,
Lecz by pamiętano o Tobie przez wieki…’’
W naszej szkole szczególnego znaczenia nabrała tradycja uczestniczenia uczniów w życiu regionu oraz upowszechnił się kult opieki nad Grobem Pomordowanych Żydówek w Małkach. Miejsca spoczynku i pamięć o  ludziach jest świadectwem na to, iż ta szczególna troska o groby zmarłych jest wielką lekcją historii i świadectwem ciągłości pamięci   i wspólnoty narodowej. Ślady przeszłości – budynki, cmentarze, pomniki, parki to miejsca, które warto znać i otaczać opieką. Stanowią one, bowiem część naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego. Każde  takie miejsce, to świadek dziejów. Wiążą się z nim nie tylko wielkie wydarzenia, historia całych narodów, ale przede wszystkim historia pojedynczych ludzi.  Sprawowana nad nimi opieka chroni je przed zniszczeniem i zapomnieniem. Poniższe zdjęcie przedstawia uczniów klasy VI wraz z nauczycielką historii p. Beatą Klonowską w czasie wiosennego sprzątania przy pomniku w Małkach.

Udostępnij innym przez: