KOLĘDNICY MISYJNI DLA AZJI ŚRODKOWEJ

Dwa lata temu uczniowie naszej szkoły wzięli pierwszy raz udział w akcji Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci  pt. „Kolędnicy Misyjni”. Utworzyliśmy wtedy 9 grup kolędniczych. Dzieci chodząc od domu do domu odwiedzały rodziny, ewangelizowały przez przedstawienie krótkiej scenki, wskazywały na konkretny rejon świata (wtedy Amazonię), jego problemy i zbierały ofiary. Ważnym znakiem rozpoznawczym jest gwiazda zawierająca 5 kolorów oznaczających 5 kontynentów. Zgodnie z tradycją mali kolędnicy rozpoczną akcję 26 grudnia a kończą ją 6 stycznia.  W warunkach epidemii najczęściej scenki odgrywane są w kościołach, na placach lub na terenach przykościelnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tym roku postanowiliśmy przyłączyć się do tego dzieła ponownie, lecz tak, by nikogo nie narażać. 16 stycznia 2022 r. w kaplicy w Małkach aktywnie uczestniczyliśmy w liturgii mszy św. przez:  czytania, psalm, modlitwę wiernych, dary ofiarne, oczywiście z uwzględnieniem tematyki misyjnej. Następnie po mszy św. uczniowie kl. IV i II przedstawili  scenkę, w której przybliżyli wiedzę na temat potrzeb dzieci z krajów Azji  Środkowej, tj. Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan. Po przedstawieniu mali misjonarze zbierali ofiarę, którą następnie prześlemy do Dyrekcji  Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w Warszawie. Spotkanie zakończyła uczennica kl. VII  Magdalena Klonowska, która zaśpiewała kolędę pt. „Cicho, cicho pastuszkowie

Dziękujemy wszystkim, którzy na różne sposoby włączyli się w to dzieło aby chociaż w małym stopniu pomóc naszym bliźnim z Azji Środkowej.

 Opiekunowie: Marzena  Kopczyńska, Sylwia Świeczkowska- Zając, Beata Klonowska

 Jak mówi wieloletni misjonarz z Kazachstanu ks. Andrzej Marmurowicz potrzeby dzieci z krajów postsowieckich, na rzecz których zbierane będą pieniądze, są naprawdę duże.

Udostępnij innym przez: