KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Od 25 marca będzie nas obowiązywać rozporządzenie MEN o zdalnym nauczaniu.

Będziemy dalej uczyć się zdalnie, ale będzie to już nie dobra wola, ale obowiązek. Mieliśmy kilka dni, aby się do tego przygotować i wybrać najlepszy dla nas sposób.

Nauczyciele będą zadawać Wam pracę do wykonania poprzez nasz dziennik elektroniczny w zakładkach wiadomości lub terminarz. Zaglądajcie tam codziennie. O sposobie i narzędziach za pomocą jakich nauczyciele będą Wam przekazywać wiedzę decydują indywidualnie nauczyciele przedmiotów. Obowiązuje nas dotychczasowy plan lekcji. Nauczyciele są zobowiązani zadawać Wam rozsądną ilość materiału,  uwzględniając w tym   czas jego wykonania.

Wychowawcy założyli wszystkim klasom skrzynki e-mailowe, tam będziecie przesyłać swoje pracę z różnych przedmiotów. Proszę w temacie e-maila wpisywać: przedmiot oraz swoje imię i nazwisko  ułatwi to sprawdzanie prac.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Dla uczniów  nie posiadających komputera i dostępu do Internetu nauczyciele będą przygotowywać zadania w sposób tradycyjny (pisemny). Materiały  będzie można odebrać w szkole, w specjalnie wyznaczonym bezpiecznym miejscu w godzinach pracy szkoły  (8.00-10.00). Problem z brakiem komputera czy Internetu proszę zgłosić wychowawcy.

Prośba do rodziców uczniów klas I-III . Z uwagi na jeszcze niskie  umiejętności informatyczne uczniów, proszę wspierać nasze działania i  zdalną  naukę Waszych dzieci.

Proszę rodziców do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym oraz  o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń, i bieżącą współpracę z wychowawcą.

Z poważaniem

Jan Jakubowski – dyrektor szkoły

 

Udostępnij innym przez: