Konkurs „Krzysztof Kamil Baczyński, nie tylko poeta …”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na prezentację pt. „Krzysztof Kamil Baczyński, nie tylko poeta …”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego.

Cele konkursu:
a) uświetnienie obchodów 100-rocznicy urodzin poety
b) zaznajomienie z życiem i twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
c) rozwijanie zainteresowań poezją
d) rozwijanie umiejętności graficznych w tworzeniu ciekawych prezentacji
e) kształtowanie postaw patriotycznych

Uczniowie biorący udział w konkursie tworzą prezentację o życiu i twórczości K.K. Baczyńskiego. Prezentacja powinna zawierać znane i mniej znane fakty z życia poety, które miały pośredni i bezpośredni wpływ jego twórczość. Można zwrócić uwagę na cztery miłości Baczyńskiego: poezja, Basia, Ojczyzna i rysunek.

Praca konkursowa powinna być wykonana w programie PowerPoint i może zawierać maksymalnie 15 slajdów. Termin nadsyłania prac upływa 23 kwietnia 2021 r., można ją dostarczyć e-mailem na adres  maria-gk@wp.pl.

Udostępnij innym przez: