Konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona postać bajkowa”

W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303  w Małkach został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Moja ulubiona postać bajkowa”  dla klas 0 oraz  I- III  zorganizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej M. Jakubowską, A.Komorską. Do konkursu zostało zgłoszonych  15 prac oddziału 0 oraz 21 prac z klas I-III Konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem. Komisja  w składzie: M.Pietrkiewicz, H.Dec, A.Komorska postanowiła przyznać kolejne miejsca następującym uczniom:

Kategoria kl. 0

  1.  Agata Wiśniewska
    1. Anna Rutkowska
    1. Aleksandra Majkowska

Kategoria kl. I-III

  1. Monika Łęgowska kl. I
  2. Martyna Nowakowska kl. II
  3. Wiktoria Błach kl. III

Wyróżnienia:

Filip Heinrich kl. I, Jagoda Wolska kl. I, Bartłomiej Rutkowski kl. II

Laureaci,  wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez dyrektor szkoły p. Katarzynę Malinowską – Wituła SP im. Dywizjonu 303 w Małkach. W związku z pandemią COVID 19 i przejściem na zdalne nauczanie, nie było możliwości rozdania nagród laureatom oraz wyróżnionym. Rozdanie nagród nastąpiło po powrocie do szkoły w uzgodnionym terminie.

Udostępnij innym przez: